🤗นักเรียน สาขาช่างยนต์🎉 นำเสนอความรู้ที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานที่บริษัทToyota และบริษัทIsuzu 🪴


 

Home / Our teams