วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
- การแข่งขัน ประกวดชุดรีไซเคิล 👗👗
- การแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 🔬🔭
และการประกวด ร้องเพลง สตริง , ลูกทุ่ง 🎤🎶🎵
ณ วัน 11 สิงหาคม 2566


 

Home / Our teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Image
Project Image
Project Image