ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียน 2/2566

 
***หมายเหตุ   หากนักเรียน-นักศึกษา ไม่พบชื่อในใบผลการเรียนให้ติดต่อ ดูผลการเรียนส่วนตัวที่ฝ่ายทะเบียน

 ไอดีไลน์  rosalinlove1   หรือมีข้อสงสัยในผลกการเรียน ติดต่อฝ่ายทะเบียนได้เลยค่ะ  หรือโทร 064-2430018 อ.รสลิน