Bulletการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาBullet


วันที่ 22 กรกฎาคม  2565  ณ  วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น  นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย

Home / Our teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Image
Project Image
Project Image

 

Project Image
Project Image